Ingrid overtek

Historisk leiarskifte

Ingrid Heieren har overteke som musikalsk leiar i spelemannslaget

Første oppdrag for den nye musikalske leiaren var dansespeling i Borgja den 3. mars 2015. Sigmund har takka av etter å ha hatt rolla sidan 1973. Det er 42 år! Noko for Ingrid å strekke seg mot? 

| Mer++