1969

Notisar og annonser frå Firda-arkivet

Her er klipp frå stoff som som har vore på trykk i avisa Firda, og som viser litt av spelemannslaget si tidlege historie. Det er artiklar om skipinga av laget, annonsering av øvingar og notisar om arrangement som laget var med på dei første åra, samt ein del anna. Stoffet vitnar om at aktiviteten og interessa for spelemannslaget starta tidleg etter skipinga den 9. februar 1969. Laget deltok i mange slags tilstelningar. Særleg var det tett kontakt med ungdomslaga, som gjerne stod for arrangementa der det var dansespeling.

Fotoalbum2

Fotoarkivet

For å gjere det enklare å bla seg tilbake til dei eldste fotoalbuma, så er dei no gruppert etter årgang. Ser du etter ein biletserie frå 2007 t.d., så vel du albumet 2006-2010 under mneypunktet Fotoalbum. 

Steinar Rygg, foto S

Kurshelg med Steinar Rygg og Ottar Kåsa 8-10. januar 2021 - Utsett

Gaular Spelemannslag og Gamlebanken Spelemannslag inviterer til kurshelg i Førde frå 8. - 10. januar. Kurshelga vert litt annleis samanlikna med tidlegare år. Det vert som vanleg eit spel-kurs, denne gong med Steinar Rygg som instruktør. I tillegg vert det kurs med Ottar Kåsa med fokus på vedlikehald av hardingfela.

IMG_5930

Diverse bilete 2020

Bilete frå årsmøtet, koronaøvingar i Førdehuset og 70-års jubilanten Leon.

Birger Hagevold Johansen

Utdeling av kongens fortjenestemedalaje til Hilde

Det var ei flott og høgtideleg markering då Hilde Bjørkum fekk utdelt kongens fortjenestemedalje av ordførar Olve Grotle på Sogn og Fjordane Kunstmuseum laurdag 4. juli. Indre Sunnfjord Spelemannslag fekk vere med på markeringa, og ta del i underhaldninga.

Landskappleiken i Oslo 1919, kjelde Folkemusikksenteret i Buskerud, org

Litteratur om folkemusikk

På Nasjonalbiblioteket sine sider er det mykje stoff om folkemusikk. M.a. kan ein lese Norsk Kappleiksoge frå 1978. Boka inneheld stoff og resultat frå dei første Landskappleikane. På side 45 står det om Landskappleiken i 1919 der Anders Viken deltok, og om ein kontrovers mellom han og arrangøren/domarane.
Biletet er frå denne kappleiken.

Indre Sunnfjord Spelemannslag - omslag

Jubileumsbok om Indre Sunnfjord Spelemannslag

Spelemannslaget har fylt 50 år, og lagssoga er samla mellom stive permar i ei bok som har fått tittel etter lagssongen vår: "Vi kallast Indre Sunnfjord...". 
Redaktør av boka er journalist og folkemusikar Jostein Aardal. Omslagsfoto: Knut Utler, Førdefestivalen.
Boka vart lansert i Borgja under festen "Aftan på Ålhus" den 8. februar 2020.

Krysspel

Eldre bilete

Bilete som vart samla inn under arbeidet med spelemannslaget si 50-års soge, og som ikkje kom på trykk er samla i ulike album under fana  Fotoalbum - Eldre bilete.

Vi kallast Indre Sunnfjord 1

Lagssongen vår, skriven av Bjarte Øvrebø:

Vi kallast Indre Sunnfjord

Denne bør kunnast på rams av alle spelemenn i laget!
Melodi: Ola Tveiten.