Resultatarkiv ulike kappleikar

Her er samla resultatlister frå ulike kappleikar. Mange av resultata er kopiert frå Sigmund Eikås sitt arkiv, avisa Firda og andre hjelparar. Nokre år manglar innimellom. Om nokon kan hjelpe med å komplettere oversikta, eller oppdagar feil, så send oss ei melding.

Sjå lenke til dei ulike kappleikane under menyen "Kappleiksresultat".

Sida "Trollhallingen" inneheld også mange resultat: 
Kappleiker på hardingfele i perioden 1904-1976

| Mer++