IMG_4125

Hilde Bjørkum er tildelt Kongens fortjenestemedalje

Hilde Bjørkum får medaljen som påskjøning for innsatsen ho har gjort innan kultur og folkemusikk, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Spelemannslaget gratulerer!

Årsmøte 2020 øvre del med ramme

Årsmøte 2020

Årsmøte for Indre Sunnfjord Spelemannslag er på Mo og Øyrane vgs. avd. Mo onsdag den 26. februar 2020 kl. 21.00.

Alle medlemer er hjarteleg velkomne.

2020-02-19
Årsmøte 2019 øvre framside

Årsmøte 2019

Årsmøte for Indre Sunnfjord Spelemannslag er på Mo og Øyrane vg skule. avd. Mo onsdag den 13. februar kl. 21. Alle medlemer er velkomne.

Hilde Bjørkum kulturprisutdeling

Hilde tildelt kulturprisen for Førde kommune 2018

Prisen vart utdelt torsdag 13. desember 2018 i Førdehuset i samband med bystyret sitt julemøte. Prisen er på 25 000 kroner. Les heile grunngjevinga frå Førde kommune. Sjå også meir om andre prisar som Hilde er tildelt.

Vi nyttar også høvet til å ta med eit oversyn over prisar som Sigmund Eikås og Ingrid Søyland har fått. Begge sentrale i Indre Sunnfjord Spelemannslag.

Ingrid overtek

Historisk leiarskifte

Ingrid Heieren har overteke som musikalsk leiar i spelemannslaget