1994 25 år, Anders Eikås red

Jubileumsfest

Indre Sunnfjord Spelemannslag feirar 50 år i 2019, og inviterer til jubileimsfest i Borgja laurdag 30. november.
Det vert underhaldning, servering og ikkje minst dans.

Under festen vert det også slepp av bok om 50-åringen.

Alle er velkomne. Sett av datoen.

Meir informasjon kjem seinare.

Bileta er frå feiring av 25 års jubileet i 1994.
Fotograf: Ingrid Søyland.

2019-08-19
Kalender 2019_170x121

Arrangement 2019

Her er oversikt over kappleikar, festivalar og andre arrangement som kan vere aktuelle for spelemannslaget og folkemusikkinteresserte i 2019. Fleire vil komme til.

2018-11-21