Bilete frå årsmøtet 2021

Årsmøtet for 2021 vart avvikla den 28. april. Leon og Sigmund vart attvald som leiarar. Også dei andre tillitsvalde held fram eit år til. Årsmøtet vedtok elles at laget skal arrangere Landsfestivalen i gamaldansmusikk i 2023.

Knut starta det heile med å spele ein Mosafinnspringar. 

IMG_7199-b-2
Knut stod for det kulturelle innslaget. Foto: Nils Helgheim
IMG_2678-b
Leiaren vår, Leon: Foto: Magnus Hope
IMG_7206-b
Hilde serverer kake før siste post på programmet: Skal vi arrangere Landsfestrivalen i 2023? Svaret vart ja. Foto: Magnus Hope
IMG_7207-b
Foto: Magnus Hope
| Mer++