Petter og Moses Paulen i bryllaup på Fuglestrand 1927

Bilete frå offentlege kjelder og arkiv

Her er samla bilete av personar og hendingar i Sunnfjord-distriktet av meir historisk interesse. Bileta er henta frå kjelder som m.a. Sunnfjord Museum/Jul i Sunnfjord, Fylkesarkivet og Bjørndalssamlinga v/Universitetet i Bergen.
Sunnfjord Museum har ei stor biletsamling, og museet stod i mange år som utgjevar av Jul i Sunnfjord med Asbjørn Tyssen som redaktør. Dei fleste utgåvene av bladet frå 1927 - 2013 er digitalisert og tilgjengeleg på nettet her: 
Jul i Sunnfjord
Bjørndalsamlinga etter Arne Bjørndal er eigd av Universitetet i Bergen. Bileta er søkbare og fritt tilgjengelege i middels kvalitet saman med øvrige samlingar under UiB her: marcus.uib.no

jolstramuseet5-1200x875-5

Bilete frå div. private album og andre kjelder

Her er samla bilete av spelemenn og dansarar frå Sunnfjord-distriktet henta frå private kjelder eller sosiale medium. Her er både eldre og litt nyare bilete.

Feiring av ferdig innspelt plate nr 1, Sandalen på sørsida av Jølstravatnet, sommaren 1984-1

Asbjørg og Rune Lotsberg sine bilete

Rune og Asbjørg sitt rikhaldige arkiv med lysbilete dekker det meste av 1980-talet.

2002 Arnfinn 50 g-2b

Frå Ingrid Søyland sine album

Her er bilete frå Ingrid sine mange fotoalbum med spelemenn, og ikkje minst dansarar. Bileta er frå åra 1984 til ca. 2004.

På veg til Landsfestivalen på  Heimdal 1987-2

Torunn Raftevold Rue sine bilete

Her er samla bilete som Torunn har teke i perioden 1983-1987.

Jaktprat i Jølster 1983

Visegruppa

Spelemannslaget hadde på 80- og 90-talet ei visegruppe med varierande besetning av medlemer frå laget. Torunn Raftevold Rue var ei av dei som var med ein periode, og ho har sendt oss nokre av visetekstane frå den tida. M.a. Jaktprat frå Jølster og Vi kallast Indre Sunnfjord med alle sju versa. Visegruppa stod også for utdeling av spelemannsprisen, og oversikt over vinnarar frå 1984 er med i samlinga. Det er mykje som tyder på at snusen var endå meir utbredt blant spelemennene då enn no... 

Torunn har også sendt oss mange bilete frå denne tida. Eitt par her, men dei fleste finn du samla i dette albumet: Torunn sine bilete