Visegruppa

Spelemannslaget hadde på 80- og 90-talet ei visegruppe med varierande besetning av medlemer frå laget. Torunn Raftevold Rue var ei av dei som var med ein periode, og ho har sendt oss nokre av visetekstane frå den tida. M.a. Jaktprat frå Jølster og Vi kallast Indre Sunnfjord med alle sju versa. Visegruppa stod også for utdeling av spelemannsprisen, og oversikt over vinnarar frå 1984 er med i samlinga. Det er mykje som tyder på at snusen var endå meir utbredt blant spelemennene då enn no... 

Torunn har også sendt oss mange bilete frå denne tida. Eitt par her, men dei fleste finn du samla i dette albumet: Torunn sine bilete

Visegruppa i Indre Sunnfjord 1985 foto 1
Visegruppa i Indre Sunnfjord 1985 nr 1. Foto: Torunn Raftevold Rue
Visegruppa i Indre Sunnfjord 1985 foto 2
Visegruppa i Indre Sunnfjord 1985 nr 2. Foto: Torunn Raftevold Rue
Jaktprat i Jølster 1983
Jaktprat i Jølster
Til Ludvig
Til Ludvig
Vi kallast Indre Sunnfjord side 1
Vi kallast Indre Sunnfjord, side 1
Vi kallast Indre Sunnfjord side 2
Vi kallast Indre Sunnfjord, side 2
Vi kallast Indre Sunnfjord side 3
Vi kallast Indre Sunnfjord, side 3
Vise til spelemannslaget side 1
Vise til Spelemannslaget side 1
Vise til spelemannslaget side 2
Vise til Spelemannslaget side 2
Spelemannsprisen kriterier 1984
Utdeling av spelemannsprisen 1984
| Mer++