Heidersmedlem_2021_utdeling_AdventFolk_foto_LivAnnetteNygjerdet-3

Hilde er Heidersmedlem i FolkOrg

Hilde er utnemnd til ny Heidersmedlem i FolkOrg 2021. Sjå video frå utdelinga i Oslo, og frå intervju med Hilde i Førde her: Video FolkOrg
Innslaget om Hilde startar etter 43,18 minutt.

Sjå også oppslag i Firda etter offentleggjeringa
den 19. desember 2021: Firda

Årsmøte 2021 innkalling

Årsmøte 2021

Årsmøte for Indre Sunnfjord Spelemannslag er på Musikk-
rommet i Førdehuset onsdag den 28. april 2021 kl. 20.00.

Alle medlemer er hjarteleg velkomne.

Fotoalbum2

Fotoarkivet

For å gjere det enklare å bla seg tilbake til dei eldste fotoalbuma, så er dei no gruppert etter årgang. Ser du etter ein biletserie frå 2007 t.d., så vel du albumet 2006-2010 under mneypunktet Fotoalbum. 

Landskappleiken i Oslo 1919, kjelde Folkemusikksenteret i Buskerud, org

Litteratur om folkemusikk

På Nasjonalbiblioteket sine sider er det mykje stoff om folkemusikk. M.a. kan ein lese Norsk Kappleiksoge frå 1978. Boka inneheld stoff og resultat frå dei første Landskappleikane. På side 45 står det om Landskappleiken i 1919 der Anders Viken deltok, og om ein kontrovers mellom han og arrangøren/domarane.
Biletet er frå denne kappleiken.

Krysspel

Eldre bilete

Bilete som vart samla inn under arbeidet med spelemannslaget si 50-års soge, og som ikkje kom på trykk er samla i ulike album under fana  Fotoalbum - Eldre bilete.

Årsmøte 2020 øvre del med ramme

Årsmøte 2020

Årsmøte for Indre Sunnfjord Spelemannslag er på Mo og Øyrane vgs. avd. Mo onsdag den 26. februar 2020 kl. 21.00.

Alle medlemer er hjarteleg velkomne.

Indre Sunnfjord Spelemannslag - omslag

Jubileumsbok om Indre Sunnfjord Spelemannslag

Spelemannslaget har fylt 50 år, og lagssoga er samla mellom stive permar i ei bok som har fått tittel etter lagssongen vår: "Vi kallast Indre Sunnfjord...". 
Redaktør av boka er journalist og folkemusikar Jostein Aardal. Omslagsfoto: Knut Utler, Førdefestivalen.
Boka vart lansert i Borgja under festen "Aftan på Ålhus" den 8. februar 2020.

Årsmøte 2019 øvre framside

Årsmøte 2019

Årsmøte for Indre Sunnfjord Spelemannslag er på Mo og Øyrane vg skule. avd. Mo onsdag den 13. februar kl. 21. Alle medlemer er velkomne.

Hilde Bjørkum kulturprisutdeling

Hilde tildelt kulturprisen for Førde kommune 2018

Prisen vart utdelt torsdag 13. desember 2018 i Førdehuset i samband med bystyret sitt julemøte. Prisen er på 25 000 kroner. Les heile grunngjevinga frå Førde kommune. Sjå også meir om andre prisar som Hilde er tildelt.

Vi nyttar også høvet til å ta med eit oversyn over prisar som Sigmund Eikås og Ingrid Søyland har fått. Begge sentrale i Indre Sunnfjord Spelemannslag.