Innkalling årsmøte 2024 ingressbilde

Årsmøte 2024

Årsmøtet 2024 vert halde den 14. februar kl. 19.30 i Musikkrommet, Førdehuset.

Vi håper at medlemene møter opp med meiningar og idear om drifta av laget. 

Vel møtt!

Jubileumsfest Bjarte 98-3

Asbjørn Fonn æresmedlem i spelemannslaget

Laurdag 30.11.2019 hadde Indre Sunnfjord Spelemannslag mykje å feire. Laget markerte femti samanhengande aktive år, og ein nytta også høvet til å gjere stas på den nye æresmedlemen i laget, Asbjørn Fonn. Asbjørn er dermed i godt selskap, men han tilfører også buketten av æresmedlemar ein ny dimensjon - felemakaren er no på plass.

Heidersmedlem_2021_utdeling_AdventFolk_foto_LivAnnetteNygjerdet-3

Hilde er Heidersmedlem i FolkOrg

Hilde er utnemnd til ny Heidersmedlem i FolkOrg 2021. Sjå video frå utdelinga i Oslo, og frå intervju med Hilde i Førde her: Video FolkOrg
Innslaget om Hilde startar etter 43,18 minutt.

Sjå også oppslag i Firda etter offentleggjeringa
den 19. desember 2021: Firda

Årsmøte 2021 innkalling

Årsmøte 2021

Årsmøte for Indre Sunnfjord Spelemannslag er på Musikk-
rommet i Førdehuset onsdag den 28. april 2021 kl. 20.00.

Alle medlemer er hjarteleg velkomne.

Fotoalbum2

Fotoarkivet

For å gjere det enklare å bla seg tilbake til dei eldste fotoalbuma, så er dei no gruppert etter årgang. Ser du etter ein biletserie frå 2007 t.d., så vel du albumet 2006-2010 under mneypunktet Fotoalbum. 

Landskappleiken i Oslo 1919, kjelde Folkemusikksenteret i Buskerud, org

Litteratur om folkemusikk

På Nasjonalbiblioteket sine sider er det mykje stoff om folkemusikk. M.a. kan ein lese Norsk Kappleiksoge frå 1978. Boka inneheld stoff og resultat frå dei første Landskappleikane. På side 45 står det om Landskappleiken i 1919 der Anders Viken deltok, og om ein kontrovers mellom han og arrangøren/domarane.
Biletet er frå denne kappleiken.

Krysspel

Eldre bilete

Bilete som vart samla inn under arbeidet med spelemannslaget si 50-års soge, og som ikkje kom på trykk er samla i ulike album under fana  Fotoalbum - Eldre bilete.

Årsmøte 2020 øvre del med ramme

Årsmøte 2020

Årsmøte for Indre Sunnfjord Spelemannslag er på Mo og Øyrane vgs. avd. Mo onsdag den 26. februar 2020 kl. 21.00.

Alle medlemer er hjarteleg velkomne.

Indre Sunnfjord Spelemannslag - omslag

Jubileumsbok om Indre Sunnfjord Spelemannslag

Spelemannslaget har fylt 50 år, og lagssoga er samla mellom stive permar i ei bok som har fått tittel etter lagssongen vår: "Vi kallast Indre Sunnfjord...". 
Redaktør av boka er journalist og folkemusikar Jostein Aardal. Omslagsfoto: Knut Utler, Førdefestivalen.
Boka vart lansert i Borgja under festen "Aftan på Ålhus" den 8. februar 2020.