Krysspel

Eldre bilete

Bilete som vart samla inn under arbeidet med spelemannslaget si 50-års soge, og som ikkje kom på trykk er samla i ulike album under fana  Fotoalbum - Eldre bilete.

Under arbeidet med boka til 50-års soga for spelemannslaget vart det samla inn mange bilete frå tidlegare år som ikkje fekk plass i boka. For å gjere nokre av desse tilgjengeleg er det oppretta ei mappe under menypunktet "Fotoalbum" som heiter "Eldre bilete", men alderen på bileta vi legg ut vil variere mykje og alle er slett ikkje så gamle. På mange av bileta er det med personar som har vore del av miljøet, men som ikkje har vore aktive i spelemannslaget. Vi har også bilete av lokale spelemenn frå tidlegare tider, frå lenge før spelemannslaget vart skipa. Fotografia er gruppert etter kjelde/fotograf. Bileta vil verte lagt ut over tid, så her er det berre å følgje med...

Her er ulike fotoalbum under "Eldre bilete".

| Mer++