IMG_7116-2

Konsert med Kvarts 28. april 2023

Kvarts heldt ein flott konsert i Festsalen i Førdehuset ein fredagskveld i april. Etter konserten var det dans der Indre Sunnfjord Spelemannslag og Kvarts delte på dansespelet.

kalender-2023 red

Kalender 2023

Her er ei oversikt over eit utval arrangement som kan vere aktuelle for spelemanns-laget og folkemusikk- og danseinteresserte i 2023.

FolkOrg feirar 100 år i 2023, og det er planlagt fleire jubileumsarrangement i løpet av året. I vårt distrikt vil det verte markering under Landsfestivalen i Førde 2-6. august, og det vert jubileumskonsert i Grieghallen den 14. oktober i samband med Vestlandskappleiken.

Sjå landsdekkande arrangementskalender Folkarr.no

Flyer tilpassa

Landsfestivalen i Gammaldansmusikk 2023 i Førde

Den aller første Landsfestivalen i gammaldans vart arrangert i Førde i 1986. Førde var også arrangørstad i 2002, og i 2023 er den tilbake.  

Velkomen til Førde 2-6. august 2023!

Følg med på Landsfestivalen.no

Vi er avhengige av 4-500 frivillige for å få arrangementet i hamn. Her kan du registrere deg: Landsfestivalen.no/frivillig

2022

Arrangement 2022

Her er ei oversikt over arrangement som kan vere aktuelle for spelemanns-laget og folkemusikkinteresserte i 2022.

Førdefestivalen 2021

Speling Førdefestivalen 2021

Torsdag 8. juli:
Utanfor hovudinngangen til Førdehuset kl. 19.15 - 19.45 (før opningskonserten).

Fredag 9. juli:
Scena ved Elvetorget ca.  kl. 11.20 - 11.45. Kort lydprøve/linjesjekk i førekant.

Kalender 2021

Arrangement 2021

Her er ei oversikt over arrangement som kan vere aktuelle for spelemannslaget og folkemusikkinteresserte i 2021.

Sist oppdatert 19. oktober (angåande jubileumsfest på Skei).

Kalender 2020_170x135

Arrangement 2020

Her er oversikt over kappleikar, festivalar og andre  arrangement som kan vere aktuelle for spelemannslaget og folkemusikkinteresserte i 2020. Fleire vil komme til.

Grunna situasjonen med koronaviruset er det svært mange avlysingar i år.

Firda-artikkel boklansering

Boklansering i Borgja 08.02.2020

Jubileumsboka til spelemannslaget vart slept under festen "Aftan på Ålhus" den 8. februar. Boka har fått tittel etter lagssongen: "Vi kallast Indre Sunnfjord...".
Journalist Ivar Bruvik Sætre i Firda var til stades og laga reportasje, og har stilt bilete til disposisjon.

1994 25 år, Anders Eikås_150x245

Borgja på Ålhus laurdag 30. nov. 2019 kl. 20

Jubileumsfest

Indre Sunnfjord Spelemannslag fyller 50 år og feirar med fest på Jølster.

Jens Brekke losar oss gjennom konsert og underhaldning på humoristisk vis. Gro Marie Svidal og Synnøve Bjørset er nokon av gjestene som bidreg i det varierte programmet. Etterpå vert det mat og ikkje minst feiande dansemusikk servert av spelemannslaga i Sunnfjord.

Vi håpar å sjå deg der!

Førdefestivalen 2019

Speling Førdefestivalen 2019

Torsdag 04.07:
Jølstramuseet
Speling på plattingen viss opphaldsver.
Frammøte kl. 23.00. Speling kl. 23.30-23.45 og
kl. 01.00-01.15.

Laurdag 06.07:
Utanfor hovudinngangen, Førdehuset
Dansespel 19.00-19.30

Festsalen Førdehuset
Dansespel 22.30-23.30