IMG_9408-2[1]

Diverse bilete 2021

Bilete frå speling i Slåttentunet og frå møte om Landsfestivalen 2023.

Malgorzata Kurylowicz_polskfotograf_Førdefestivalen2009 186-2

Bilete frå Førdefestivalen 2009-2019

I samband med utgjeving av 50-års jubileumsboka til spelemannslaget i 2020 fekk vi tilgang til Førdefestivalen sitt fotoarkiv. Vi har no valt ut bilete frå dette arkivet som kan vere av spesiell interesse innan folkemusikkmiljøet i Sunnfjord, og har publisert dei under menypunkt Fotoalbum og Førdefestivalen. Dei fleste av desse bileta har ikkje vore publisert tidlegare. Takk for velvilje frå Førdefestivalen!

Snarveg: Førdefestivalen

IMG_8890-2

Vestlandskappleiken 2021 i Granvin

Helga 8-10 oktober 2021 var det Vestlandskappleik i Granvin.

Her er bilete frå kappleiken

2021-10-10
IMG_8723-2

Bilete frå helgekurs med Steinar Rygg og Ottar Kåsa

Kurset var i Førdehuset 17-19. september 2021.
Steinar Rygg lærde vekk nye slåttar, og Ottar Kåsa heldt kurs i stell og vedlikehald av felene.

2021-09-22
Kalender 2021

Arrangement 2021

Her er ei oversikt over arrangement som kan vere aktuelle for spelemannslaget og folkemusikkinteresserte i 2021.

Sist oppdatert 19. oktober (angåande jubileumsfest på Skei).

Foto: Trond Spurkeland

Førdefestivalen 2021

Sjå bilete av spelemannslaget i aksjon under Førdefestivalen. Vi Var ikkje på dei store scenene i år, men det var veldig artig å kunne spele for publikum att etter lang pause. Vi spelte framfor Førdehuset før opningskonserten torsdag, og på nye torgscena fredag.

Artikkel i Firda (krev abonnement): Torgscena
Instagram: nrkvestland
Facebook: Førdehuset (frå 0,17)   Torgscena (0,49)  

IMG_7199-b-2

Bilete frå årsmøtet 2021

Årsmøtet for 2021 vart avvikla den 28. april. Leon og Sigmund vart attvald som leiarar. Også dei andre tillitsvalde held fram eit år til. Årsmøtet vedtok elles at laget skal arrangere Landsfestivalen i gamaldansmusikk i 2023.

Knut starta det heile med å spele ein Mosafinnspringar. 

2021-04-29
1969

Notisar og annonser frå Firda-arkivet

Her er klipp frå stoff som som har vore på trykk i avisa Firda, og som viser litt av spelemannslaget si tidlege historie. Det er artiklar om skipinga av laget, annonsering av øvingar og notisar om arrangement som laget var med på dei første åra, samt ein del anna. Stoffet vitnar om at aktiviteten og interessa for spelemannslaget starta tidleg etter skipinga den 9. februar 1969. Laget deltok i mange slags tilstelningar. Særleg var det tett kontakt med ungdomslaga, som ofte stod for arrangementa der det var dansespeling.

jolstramuseet5-1200x875-5

Bilete frå div. private album og andre kjelder

Her er samla bilete av spelemenn og dansarar frå Sunnfjord-distriktet henta frå private kjelder eller sosiale medium. Her er både eldre og litt nyare bilete.

Landskappleiken i Oslo 1919, kjelde Folkemusikksenteret i Buskerud, org

Litteratur om folkemusikk

På Nasjonalbiblioteket sine sider er det mykje stoff om folkemusikk. M.a. kan ein lese Norsk Kappleiksoge frå 1978. Boka inneheld stoff og resultat frå dei første Landskappleikane. På side 45 står det om Landskappleiken i 1919 der Anders Viken deltok, og om ein kontrovers mellom han og arrangøren/domarane.
Biletet er frå denne kappleiken.