Notisar og annonser frå Firda-arkivet

Her er klipp frå stoff som som har vore på trykk i avisa Firda, og som viser litt av spelemannslaget si tidlege historie. Det er artiklar om skipinga av laget, annonsering av øvingar og notisar om arrangement som laget var med på dei første åra, samt ein del anna. Stoffet vitnar om at aktiviteten og interessa for spelemannslaget starta tidleg etter skipinga den 9. februar 1969. Laget deltok i mange slags tilstelningar. Særleg var det tett kontakt med ungdomslaga, som ofte stod for arrangementa der det var dansespeling.

1969
Notis om arbeidet med å skipe eit spelemannslag for Indre Sunnfjord, Firda 11.01.1969
1969
Spelemannsmøte, Firda 11.01.1969
1969
Indre Sunnfjord Spelemannslag er skipa, Firda 13.02.1969
1969
Spelemannstreff i Naustdal, Firda 22.04.1969
1969
Spelemannstreff i Naustdal, Firda 22.04.1969
1969
17. mai på Vassenden, Firda 20.05.1969
1969
Taktfast spel på Heimeyrkeskulen, Firda 01.07.1969
1969
John Grov 60 år, Firda 08.08.1969
1969
Spelemannskveld på Eikås, Firda 27.11.1969
1970
Juletrefest Sunnfjord Hotel, Firdal 20.01.1970
1970
Festkveld Eikås, Firda 12.03.1970
1970
Det første årsmøtet, Firda 19.03.1970
1970
Bondefest, annonse Firda 01.04.1970
1970
Indre Sunnfjord Spelemannslag har halde årsmøte, 07.04.1970
1970
Tilskot frå Førde kommune, Firda 11.04 1970
1970
Tilskot frå Naustdal kommune, Firda 18.04.1970
1970
Spelemannsfest i Naustdal, Firda 06.05.1970
1970
Sunnfjordstemna, Firda 16.06.1970
1970
Annonse om øving, Firda 16.07.1970
1970
Annonse om øving, Firda 31.07.1970
1970
Agronomstemne på Mo, Firda 11.08.1970
1970
Notis frå Vestlandskappleiken, Firda 13.08.1970
1970
Notis om Røde Kors-veka, Firda 29.08.1970
1970
Annonse om øving, Firda 29.10.1970
1970
Folkedanskveld, Firda 12.11.1970
1970
Spelemannskurs på Eikås, Firda 29.12.1970
1971
Spelemannskveld på Eikås, Firda 07.01.1971
1971
Spelemannsfest på Eikås, Firda 09.01.1971
1970
Viken-slåttar bør alle spelemannslag ha på reportoaret, Firda 22.12.1970
1971
Utdrag frå lang artikkel om folkefesten etter årsmøtet i Jølster helselag, Firda 06.02.1971
1971
Honnør til Ripen, Firda 16.02.1971
1971
Bondefest, Firda 04.03.1971
1971
Insre Sunnfjord Spelemannslag har skapt nytt liv i folkemusikken, Firda 06.03.1971
1971
Årsmøte Jølster S-lag, Firda 19.03.1971
1971
Gamaldans Fosshalla, Firda 29.04.1971
1971
SU-stemne, Firda 19.06.1971
1971
1500 på SU-stemne, Firda 22.06.1971
1971
Kurs med Lars Skjervheim, Firda 13.11.1971
1971
Spelemannsfest på Eikås, Firda 18.11.1971
1971
Frå festkveld på Eikås, Firda 25.11.1971
1971
Kniving om publikum i romjula, Firda 23.12.1971
1972
Frå årsmøtet, Firda 05.02.1972
| Mer++