Borgja på Ålhus laurdag 30. nov. 2019 kl. 20

Jubileumsfest

Indre Sunnfjord Spelemannslag fyller 50 år og feirar med fest på Jølster.

Jens Brekke losar oss gjennom konsert og underhaldning på humoristisk vis. Gro Marie Svidal og Synnøve Bjørset er nokon av gjestene som bidreg i det varierte programmet. Etterpå vert det mat og ikkje minst feiande dansemusikk servert av spelemannslaga i Sunnfjord.

Vi håpar å sjå deg der!

1994 25 år, Anders Eikås
Anders Eikås. Foto: Ingrid Søyland
1994 25 år, Knur Sandal
Knut M. Sandal. Foto: Ingrid Søyland
1994 25 år, Glansnummeret
Glansnummeret. Foto: Ingrid Søyland

Bileta er frå feiring av 25 års jubileet i 1994.
Fotograf: Ingrid Søyland.

| Mer++