På hogg og belegg

Platemelding:

På hogg og belegg - hyllest til Sigmund Eikås

Les Bjørn Aksdal si melding av plata på folkemusikk.no

| Mer++