Oppstart

Oppstart øvingar

Etter lang koronapause startar øvingane opp att frå 5. mai i musikkrommet i Førdehuset. Eventuelt også i sakralrommet om vi må delast.

2021-04-30

Faste øvingskveldar for spelemannslaget

Laget har øvingar på Mo og Øyrane Vidaregåande skule på Mo onsdagar kl. 20-22.

Hausten 2020 er øvingane i Musikkrommet i Førdehuset grunna virussituasjonen.