Festkonsert for Sigmund på Riksscena i Oslo 15.10.2022

Mange aktørar var i sving på Riksscena for å markere at Sigmund har fylt 75 år. Indre Sunnfjord Spelemannslag var der sjølvsagt, saman med andre grupper og solistar. Sjå Knut Utler sine bilete frå konserten.

4
Sigmund opna konserten med å spele Gammal springar frå Jølster. Foto: Knut Utler
5
Sigmund. Foto: Knut Utler
6
Sigmund og programleiar Arne M. Sølvberg. Foto: Knut Utler
7
Indre Sunnfjord Spelemannslag spelar Halling etter Ole Viken. Foto: Knut Utler
8
Indre Sunnfjord Spelemannslag. Foto: Knut Utler
9
Indre Sunnfjord Spelemannslag. Foto: Knut Utler
10
Indre Sunnfjord Spelemannslag. Foto: Knut Utler
12
Vi kallast Indre Sunnfjord, lagsvisa vår med tekst av Bjarte Øvrebø. Foto: Knut Utler
11
Vi kallast Indre Sunnfjord. Foto: Knut Utler
13
Sigmund og Arne. Foto: Knut Utler
16
Joar Skorpen spelar Aften på Ålhus av Adolf Paulen. Foto: Knut Utler
15
Joar. Foto: Knut Utler
14
Joar. Foto: Knut Utler
17
Honndalstausene spelar Bygdepatrioten av Rasmus Vik. Foto: Knut Utler
18
Honndalstausene. Foto: Knut Utler
19
Honndalstausene. Foto: Knut Utler
20
Honndalstausene. Foto: Knut Utler
21
Hilde Bjørkum og Leon Årdal dansar Jølstraspringar til Bensen, spelt av Sigmund. Foto: Knut Utler
22
Hilde Bjørkum og Leon Årdal dansar Jølstraspringar. Foto: Knut Utler
23
Hilde Bjørkum og Leon Årdal dansar Jølstraspringar. Foto: Knut Utler
24
Hilde Bjørkum og Leon Årdal dansar Jølstraspringar. Foto: Knut Utler
25
Britt Pernille Frøholm spelar Knepphallingen. Foto: Knut Utler
26
Britt Pernille. Foto: Knut Utler
29
Indre Sunnfjord Spelemannslag spelar Skjemtegauken av Lars Skjervheim. Foto: Knut Utler
30
Sigmund Eikås' kvartett spelar Meistervalsen av Per Bolstad sr. Foto: Knut Utler
31
Sigmund Eikås' kvartett. Foto: Knut Utler
32
Sigmund. Foto: Knut Utler
33
Sigmund og Arne. Foto: Knut Utler
34
Sigmund. Foto: Knut Utler
35
Arne. Foto: Knut Utler
36
Arne spelar Jølstrabrura av Anders Viken. Foto: Knut Utler
37
Knut M. Sandal spelar Springar etter Nils Furnes. Foto: Knut Utler
38
Knut. Foto: Knut Utler
39
Vidar Underseth spelar Larstunen, springar av Sigmund. Foto: Knut Utler
40
Vidar. Foto: Knut Utler
41
Elisabet, Anders og Sigmund spelar Marsj i mars av Sigmund. Foto: Knut Utler
42
Elisabet, Anders og Sigmund. Foto: Knut Utler
43
Elisabet og Anders. Foto: Knut Utler
44
Ingrid Stuhaug spelar Preikaren, halling av Sigmund. Foto: Knut Utler
45
Ingrid. Foto: Knut Utler
46
Ingrid Stuhaug og Ole Nilssen spelar Jakoben, hamborgar av Sigmund. Foto: Knut Utler
47
Ingrid og Ole. Foto: Knut Utler
48
Ole. Foto: Knut Utler
49
Sigmund og Arne. Foto: Knut Utler
50
Dagfrid skal spele Ludvigen, halling av Sigmund. Foto: Knut Utler
51
Dagfrid spelar og Hilde og Vidar dansar parhalling. Foto: Knut Utler
52
Dagfrid spelar og Hilde og Vidar dansar parhalling. Foto: Knut Utler
53
Dagfrid spelar og Hilde og Vidar dansar parhalling. Foto: Knut Utler
54
Parhalling. Foto: Knut Utler
55
Gro Marie Svidal spelar Gamlestoveslåtten, halling av Sigmund. Foto: Knut Utler
56
Gro Marie. Foto: Knut Utler
58
Indre Sunnfjord Spelemannslag spelar Treskospelaren, hamborgar etter Sigurd Bruflot på sidemannen si fele. Foto: Knut Utler
57
Indre Sunnfjord Spelemannslag. Foto: Knut Utler
59
Indre Sunnfjord Spelemannslag spelar Ljåslåtten, reinlendar av Sigmund. Foto: Knut Utler
60
Indre Sunnfjord Spelemannslag. Foto: Knut Utler
61
Indre Sunnfjord Spelemannslag. Foto: Knut Utler
62
Indre Sunnfjord Spelemannslag. Foto: Knut Utler
63
Sunnfjord juniorspelemannslag spelar Påskepolka av Sigmund. Foto: Knut Utler
64
Sunnfjord juniorspelemannslag. Foto: Knut Utler
65
Sunnfjord juniorspelemannslag. Foto: Knut Utler
66
Sunnfjord juniorspelemannslag. Foto: Knut Utler
67
Sunnfjord juniorspelemannslag. Foto: Knut Utler
68
Fellesnummer: Veksande vals av Sigmund og Arne. Foto: Knut Utler
69
Fellesnummer. Foto: Knut Utler
70
Fellesnummer. Foto: Knut Utler
71
Fellesnummer. Foto: Knut Utler
72
Takk for oss. Foto: Knut Utler

Den 15. oktober var det mange folkemusikarar frå Sunnfjord og Nordfjord i hovudstaden. Riksscena markerte Sigmund sin 75-års dag med stor festkonsert der Arne M. Sølvberg var programleiar. Tidlegare på dagen var det danse- og spelekurs. Hilde og Leon lærde vekk Jølstraspringar og parhalling med Gunhild og Ine som spelemenn. Dagfrid og Knut lærde vekk Sigmund-slåttar. Etter kursa var det konsert med Britt Pernille Frøholm/Marianne Clementine Håheim, og solokonsert med Gro Marie Svidal. Til slutt var det dans der desse stod for dansemusikken (i tur og orden): Sunnfjord Juniorspelemannslag, Ingrid Stuhaug og Ole Nilssen, Indre Sunnfjord Spelemannslag, Honndalstausene, Joar Skorpen, Arne M. Sølvberg. Publikum var tydelegvis godt nøgde med musikken, og heldt det gåande på dansegolvet til langt på natt.

Dagen på Riksscena var særdeles fin, og alt gjekk etter planen (og vel så det).

Knut Utler var til stades på festkonserten og dei andre arrangementa, og han tok mange gode bilete som vi har fått retten til å bruke. 

Sjå eige innlegg med bilete frå det som skjedde utanom festkonserten.

| Mer++