IMG_9642

Diverse bilete 2021

Bilete frå speling i Slåttentunet, frå møte om Landsfestivalen 2023 og videoopptak av Hilde.

IMG_8890-2

Vestlandskappleiken 2021 i Granvin

Helga 8-10 oktober 2021 var det Vestlandskappleik i Granvin.

Her er bilete frå kappleiken

IMG_8723-2-3

Bilete frå helgekurs med Steinar Rygg og Ottar Kåsa

Kurset var i Førdehuset 17-19. september 2021.
Steinar Rygg lærde vekk nye slåttar, og Ottar Kåsa heldt kurs i stell og vedlikehald av felene.

Flg. slåttar stod på reportoaret:
- Gamal Vossarull (nr. 1)
- Gamal Vossarull (nr. 2)
- Bulkospringar etter Per Bulko
- Muraren

Foto: Trond Spurkeland

Førdefestivalen 2021

Sjå bilete av spelemannslaget i aksjon under Førdefestivalen. Vi Var ikkje på dei store scenene i år, men det var veldig artig å kunne spele for publikum att etter lang pause. Vi spelte framfor Førdehuset før opningskonserten torsdag, og på nye torgscena fredag.

Artikkel i Firda (krev abonnement): Torgscena
Instagram: nrkvestland
Facebook: Førdehuset (frå 0,17)   Torgscena (0,49)  

IMG_7199-b-2

Bilete frå årsmøtet 2021

Årsmøtet for 2021 vart avvikla den 28. april. Leon og Sigmund vart attvald som leiarar. Også dei andre tillitsvalde held fram eit år til. Årsmøtet vedtok elles at laget skal arrangere Landsfestivalen i gamaldansmusikk i 2023.

Knut starta det heile med å spele ein Mosafinnspringar. 

Feiring av ferdig innspelt plate nr 1, Sandalen på sørsida av Jølstravatnet, sommaren 1984-1

Asbjørg og Rune Lotsberg sine bilete

Rune og Asbjørg sitt rikhaldige arkiv med lysbilete dekker det meste av 1980-talet.

2002 Arnfinn 50 g-2b

Frå Ingrid Søyland sine album

Her er bilete frå Ingrid sine mange fotoalbum med spelemenn, og ikkje minst dansarar. Bileta er frå åra 1984 til ca. 2004.

På veg til Landsfestivalen på  Heimdal 1987-2

Torunn Raftevold Rue sine bilete

Her er samla bilete som Torunn har teke i perioden 1983-1987.

Jaktprat i Jølster 1983

Visegruppa

Spelemannslaget hadde på 80- og 90-talet ei visegruppe med varierande besetning av medlemer frå laget. Torunn Raftevold Rue var ei av dei som var med ein periode, og ho har sendt oss nokre av visetekstane frå den tida. M.a. Jaktprat frå Jølster og Vi kallast Indre Sunnfjord med alle sju versa. Visegruppa stod også for utdeling av spelemannsprisen, og oversikt over vinnarar frå 1984 er med i samlinga. Det er mykje som tyder på at snusen var endå meir utbredt blant spelemennene då enn no... 

Torunn har også sendt oss mange bilete frå denne tida. Eitt par her, men dei fleste finn du samla i dette albumet: Torunn sine bilete