Vestlandsrevyen-logo

Indre Sunfjord Spelemannslag på TV under Landsfestivalen i Gaupne 2016

Innslaget er i Vestlandsrevyen 05.08.16 i innslag 8: Gamaldansfestival i Luster (etter 9,35 min.). Også i intro etter 0,27 min.

| Mer++