Vestlandskappleiken i Granvin 2014

Bilete frå Lagspelkonkurransen og litt anna.
 

(c) knut utler
Lagspel. Foto: Knut Utler
(c) knut utler
Lagspel. Foto. Knut Utler
IMG_5172-2
Arnfinn Solheim, Anders Ripe og Asbjørn Fonn, Vestlandskappleiken Granvin 2014. Foto: Nils Helgheim
IMG_3593-2
Arnfinn Solheim, Vestlandskappleiken Granvin 2014. Foto: Nils Helgheim
| Mer++