PHB 7

Video-opptak frå Førdefestivalen 2017

Lars R. Amundsen har lagt ut opptak frå konserten På hogg og belegg under Førdefestivalen 2017. Konserten var ei markering av at Sigmund Eikås hadde fylt 70 år, og alle slåttane som vart spelt er laga av han.
Opptaket er i to delar, og kan sjåast her:
Del 1
Del 2

| Mer++