2022

Arrangement 2022

Her er ei oversikt over arrangement som kan vere aktuelle for spelemannslaget og folkemusikkinteresserte i 2022.

Det er utvikla ein arrangementskalender for folkemusikk og folkedans i Norge. Den er "enn så lenge" berre tilgjengeleg på Facebook. Besøk sida her 

IMG_0892-2

Diverse bilete 2022

- Speling på Vassenden omsorgssenter
- Terje Rune fyller år
- Test av dansegolv i idrettshallen
- Sigmund fyller år

Heidersmedlem_2021_utdeling_AdventFolk_foto_LivAnnetteNygjerdet-3

Hilde er Heidersmedlem i FolkOrg

Hilde er utnemnd til ny Heidersmedlem i FolkOrg 2021. Sjå video frå utdelinga i Oslo, og frå intervju med Hilde i Førde her: Video FolkOrg
Innslaget om Hilde startar etter 43,18 minutt.

Sjå også oppslag i Firda etter offentleggjeringa
den 19. desember 2021: Firda

IMG_9642

Diverse bilete 2021

Bilete frå speling i Slåttentunet, frå møte om Landsfestivalen 2023 og videoopptak av Hilde.

Malgorzata Kurylowicz_polskfotograf_Førdefestivalen2009 186-2

Bilete frå Førdefestivalen 2009-2019

I samband med utgjeving av 50-års jubileumsboka til spelemannslaget i 2020 fekk vi tilgang til Førdefestivalen sitt fotoarkiv. Vi har no valt ut bilete frå dette arkivet som kan vere av spesiell interesse innan folkemusikkmiljøet i Sunnfjord, og har publisert dei under menypunkt Fotoalbum / Førdefestivalen. Dei fleste av desse bileta har ikkje vore publisert tidlegare. Takk for velvilje frå Førdefestivalen!

Snarveg: Førdefestivalen

IMG_8890-2

Vestlandskappleiken 2021 i Granvin

Helga 8-10 oktober 2021 var det Vestlandskappleik i Granvin.

Her er bilete frå kappleiken

IMG_8723-2-3

Bilete frå helgekurs med Steinar Rygg og Ottar Kåsa

Kurset var i Førdehuset 17-19. september 2021.
Steinar Rygg lærde vekk nye slåttar, og Ottar Kåsa heldt kurs i stell og vedlikehald av felene.

Flg. slåttar stod på reportoaret:
- Gamal Vossarull (nr. 1)
- Gamal Vossarull (nr. 2)
- Bulkospringar etter Per Bulko
- Muraren

Foto: Trond Spurkeland

Førdefestivalen 2021

Sjå bilete av spelemannslaget i aksjon under Førdefestivalen. Vi Var ikkje på dei store scenene i år, men det var veldig artig å kunne spele for publikum att etter lang pause. Vi spelte framfor Førdehuset før opningskonserten torsdag, og på nye torgscena fredag.

Artikkel i Firda (krev abonnement): Torgscena
Instagram: nrkvestland
Facebook: Førdehuset (frå 0,17)   Torgscena (0,49)  

1969

Notisar og annonser frå Firda-arkivet

Her er klipp frå stoff som som har vore på trykk i avisa Firda, og som viser litt av spelemannslaget si tidlege historie. Det er artiklar om skipinga av laget, annonsering av øvingar og notisar om arrangement som laget var med på dei første åra, samt ein del anna. Stoffet vitnar om at aktiviteten og interessa for spelemannslaget starta tidleg etter skipinga den 9. februar 1969. Laget deltok i mange slags tilstelningar. Særleg var det tett kontakt med ungdomslaga, som ofte stod for arrangementa der det var dansespeling.

jolstramuseet5-1200x875-5

Bilete frå div. private album og andre kjelder

Her er samla bilete av spelemenn og dansarar frå Sunnfjord-distriktet henta frå private kjelder eller sosiale medium. Her er både eldre og litt nyare bilete.